Moc w Pomocy

Wpisany przez Administrator środa, 20 sierpnia 2014 22:44

Drukuj

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi Właśnie taki tytuł ma projekt który w ramach  Programu PL 14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, począwszy od czerwca bieżącego roku realizuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Po przeprowadzonej w czerwcu rekrutacji uczestników od 1 lipca ruszył program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy oraz indywidualna i grupowa terapia dla ofiar przemocy . Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej naszego programu nadal nie mamy pełnej grupy dla sprawców przemocy. Aby lepiej zorientować w tematyce przemocy osoby na co dzień służbowo stykające się z tym problemami oraz jeszcze raz zapromować realizowany przez nas projekt  zorganizowano w dniu 1 sierpnia konferencję edukacyjno-promocyjną. Na konferencję zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele władz lokalnych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Prokuratury, Policji i  kuratorzy sądowi. W programie konferencji znalazło się między innymi:

 

  1. Omówienie zadań samorządów gminnych i powiatowych, wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy - kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu – mgr Małgorzata Półtorak
  2. „Program wobec sprawców przemocy w rodzinie realizowany w PCPR ” - wykład oraz prezentacja multimedialna - mgr Jolanta Mruz
  3. Dobre praktyki związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - mgr Dariusz Gajewski

Referowane przez zaproszonych gości  tematy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników konferencji i w rezultacie ożywioną dyskusję. Szczególne emocje związane były z kierowaniem i egzekwowaniem uczestnictwa sprawców przemocy w programach korekcyjnych. Prelegenci twierdzili, że jest to zależne od poziomu świadomości społeczeństwa nad którym właśnie w ramach realizacji niniejszego projektu winniśmy popracować.

W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie do  osobistych lub telefonicznych kontaktów  z PCPR w Szydłowcu  ( tel. 48 6174714)

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi