Projekt INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wpisany przez Źródło - strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu czwartek, 31 lipca 2008 08:32

Drukuj

W miesiącu lipcu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Szydłowcu rozpoczęło realizację nowego projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”. Przedstawiamy jakie możliwości stają przed osobami w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej.

Twórca i realizatorem projektu INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego uczestnikami mogą zostać osoby niepełnosprawne oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, mające trudności z integracją zawodową i społeczną.

Każdy z uczestników przy pomocy doradcy zawodowego stworzy swój własny Indywidualny Plan Usamodzielnienia lub Kontrakt Socjalny, który ma na celu zidentyfikowanie oczekiwań szkoleniowych. Następnie przeprowadzane będą praktyczne warsztaty, obejmujących funkcjonowanie na rynku pracy i zasad poruszania się na nim a także treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Co najważniejsze — projekt przewiduje specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczestników zupełnie za darmo. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru szkolenia wspólnie z doradcą zawodowym. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdu do miejsca szkolenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania szkolenia, bardzo ciekawe materiały promocyjne projektu (np. długopisy, teczki, koszulki, notatniki, skoroszyty) oraz poczęstunki.

zdjęcie 01


Maria Michalska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Szydłowcu
przedstawiła zebrany niezbędne informacje uczestnictwa w projekcie