Kurs aktywność i elastyczność na rynku pracy

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 26 maja 2009 08:43

Drukuj

sytuację na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe, oczekiwania pracodawców, możliwości kształcenia, ocenę kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego uczestników w świetle wymagań rynku pracy, wzory pracy i uczenia się; nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, szkolenia technik poszukiwania pracy, nabycie nowych kompetencji; poznanie zasad rekrutacji w firmach (a zwłaszcza procesu selekcji), określenie list potencjalnych pracodawców oraz przygotowanie aplikacji (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), ćwiczenie autoprezentacji.

zdjęcie 01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego