Plan Zamówień Publicznych w roku 2017

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 stycznia 2017 19:37

Drukuj

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień planowanych w 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania

Przewidywany termin zakończenia umowy

1

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

85.12.12.70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85.31.23.20-8 Usługi doradztwa

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80.56.20.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne

Usługi

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną (w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku

art. 138h rozdział 6 dział III ustawy)

106 860,25

styczeń 2017

listopad 2017

 

2

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

85.12.12.70-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

80.51.00.00-2 usługi szkolenia specjalistycznego

 

80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe

 

80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego

 

80.41.12.00-0 usługi szkół jazdy

 

85.31.25.00-4 usługi rehabilitacyjne

Usługi

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną ( w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6 dział III ustawy)

43 570,00

kwiecień 2017

wrzesień 2017

 

3

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

85.12.12.70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

85.31.23.20-8 Usługi doradztwa

 

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

80.56.20.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

 

85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne

Usługi

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną (w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6 dział III ustawy)

77 278,75

październik 2017

wrzesień 2018

 

Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Reader [PDF] - Plan Zamówień Publicznych 2017