Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu "Job Mobility"

Wpisany przez Administrator piątek, 26 sierpnia 2016 19:37

Drukuj

 

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu. „Job Mobility” – bo taki tytuł nosi projekt – skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.

Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:

Jeśli jesteś zainteresowany/-a wzięciem udziału w projekcie oraz spełniasz poniższe wymagania – zgłoś się do odpowiedniego oddziału Fundacji Aktywizacja.

Od kandydatów oczekujemy:

Rekrutację uczestników/-czek z województwa mazowieckiego i lubelskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, natomiast z województwa opolskiego i śląskiego – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

 

Kontakt:

Centrum w Warszawie    http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa/kontakt