Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej pod hasłem: "Bezpieczna Rodzina" zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Wpisany przez Źródło - strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu czwartek, 11 grudnia 2008 08:23

Drukuj

zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w ramach realizacji zadań statutowych dotyczących szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

zdjęcie 01

Adresatami szkolenia byli pracownicy pomocy społecznej z terenu Powiatu Szydłowieckiego, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, policjanci oraz pedagodzy zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

zdjęcie 02

Szkolenie miało na celu pogłębienie zrozumienia specyfiki podejmowanych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb w udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. W czasie jego trwania uczestnicy bardzo aktywnie analizowali wybrane problemy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w swoich środowiskach lokalnych. Dużą część zajęć poświęcono na charakterystykę różnych form przemocy, analizę sytuacji psychologicznej i życiowej ofiary przemocy, a także nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

zdjęcie 03

zdjęcie 04

zdjęcie 05

zdjęcie 06

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Poprzez podjęte działanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu włączyło się również w międzynarodowe akcje 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i Kampanie Białej Wstążki (White Ribbon Camping), które zwracają uwagę na problem przemocy domowej i pokazują ofiarom, że nie są w tej walce odosobnione.