ZAPYTANIE OFERTOWE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 11 czerwca 2014 15:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Moc w pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 21:33

Loga NorwayGrants

Power in Violence

According to our diagnosis, carried out in all municipalities in Szydlowiec coutny, the problem
of domestic violence is considered as ”very big”. The social situation in the county encourages violence, as relatively low level of completed education, high unemployment and poverty lead to frustration, alcoholism and as a consequence, contribute to domestic violence. These are proven by data gathered by the County Family Support Centre in Szydlowiec (Powiatowe Centru Pomocy Rodzinie).  In the district there are: 145 parents with limited parental power, 127 minors under the supervision of a probation officer, 12 families in which legal proceedings for deprivation of parental rights are in progress and 20 children at risk of being taken from their homes and placed into foster care . Each year, on average, the Police carries out 145 domestic interventions and initiates the same number of “Blue Card” (*Niebieska Karta) proceedings. In 2012, there were 154 domestic violence victims covered by “Blue Card” procedures, among who were adults as well as children. To help reduce the effect of this negative phenomenon it is necessary to increase the range of aid through advisory services, support groups and creation of a specialist center of support with a 24 hour stay for domestic violence victims.

The aim of this project is to:

 1. Reduce domestic violence
 2. Improve protection for victims of domestic violence and increase accessibility of available help
 3. Increase the efficiency of intervention and corrective measures towards people using domestic violence.

Expected results:

 1. Establishment of a specialist center of support with sleeping arrangements for domestic violence victims
 2. Improved skills of domestic violence victims in how to behave in crisis situations
 3. Improvement in domestic violence perpetrator’s approach towards life

Project results:

 1. Establishment of Domestic Violence Intervention Centre (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) with sleeping quarters for 9 domestic violence victims
 2. Counselling for 60 victims affected by domestic violence
 3. Participation of 15 domestic violence abusers in the program of corrective interaction

Project target groups:

 1. 45 adults affected by domestic violence
 2. 15 teenagers affected by domestic violence
 3. 15 domestic violence abusers

The people above were chosen on the basis of situational analysis in Szydlowiec county as people who are:

-                 affected by domestic violence

-                 domestic violence perpetrators

-                 in need of professional care as a result of their life situation

The County Family Support Centre in Szydlowiec (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) is carrying out the project without any partners.

*Niebieska Karta – notification of domestic violence incidents

 

Moc w pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 21:33

Loga NorwayGrants

„Moc w pomocy”

Począwszy od 1 czerwca br. rusza realizacja projektu  „ Moc w pomocy” współfinansowanego
w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Funduszy Małych Grantów
w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” , którego Operatorem jest  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu we wrześniu ubiegłego roku  napisało i  złożyło wniosek aplikacyjny w związku z ogłoszeniem konkursu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasz wniosek został sklasyfikowany bardzo wysoko, bo aż na 2 miejscu listy rankingowej i przyznano nam całą wnioskowaną kwotę tj. 206 280zł. Wkład własny powiatu wyniesie  jedynie 39.000zł.

W ramach niniejszego projektu przewidziano następujące działania:

 1. Adaptację i wyposażenie pomieszczeń dotychczas użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach  i utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  z 9 miejscami noclegowymi.
 2. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 3. Prowadzenie  zajęć terapeutycznych indywidualnych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób doznających przemocy, mający na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.
 5. Terapia zajęciowa- prowadzona w formie warsztatów nauka nowych umiejętności (decoupage, grafika, ceramika, fotografia, florystyka itp.) dla 2 grup tj dorosłych oraz dzieci
  i młodzieży.
 6. Mediacje rodzinne mające na celu ułatwienie stronom postępowania procesu porozumienia
  i komunikacji.

Każdy uczestnik zajęć będzie mógł liczyć w trakcie trwania projektu na :
- opiekę pracownika socjalnego, który będzie koordynować postępowanie w zakresie pomocy  
i potrzebnego wsparcia,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( w miarę potrzeby dowóz),
-  skromny poczęstunek.

 

W dniu 23 maja 2014r.  w PCPR odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne na temat programu,  na razie z członkami  funkcjonujących w każdej gminie Zespołów Interdyscyplinarmych , Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Policji i Prokuratury.

Osoby prywatne, stykające się na co dzień z problemem przemocy w rodzinie, szukające pomocy i chcące wziąć udział w projekcie proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do PCPR  w Szydłowcu ul. Metalowa 7  tel. 48 6174714

   

Zarządzenie nr 5/PFRON/2014

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 16:44

Poniżej przedstawiono skan Zarządzenia nr 5/PFRON/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Więcej: Zarządzenie nr 5/PFRON/2014

 

Wakacje dla młodzieży

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 15:55

Plakat - nabór uczestników na zgrupowanie aktywizujace 2014

Więcej: Wakacje dla młodzieży

   

Strona 12 z 20