Moc w Pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 sierpnia 2014 22:44

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi Właśnie taki tytuł ma projekt który w ramach  Programu PL 14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, począwszy od czerwca bieżącego roku realizuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Po przeprowadzonej w czerwcu rekrutacji uczestników od 1 lipca ruszył program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy oraz indywidualna i grupowa terapia dla ofiar przemocy . Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej naszego programu nadal nie mamy pełnej grupy dla sprawców przemocy. Aby lepiej zorientować w tematyce przemocy osoby na co dzień służbowo stykające się z tym problemami oraz jeszcze raz zapromować realizowany przez nas projekt  zorganizowano w dniu 1 sierpnia konferencję edukacyjno-promocyjną. Na konferencję zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele władz lokalnych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Prokuratury, Policji i  kuratorzy sądowi. W programie konferencji znalazło się między innymi:

 

  1. Omówienie zadań samorządów gminnych i powiatowych, wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy - kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu – mgr Małgorzata Półtorak
  2. „Program wobec sprawców przemocy w rodzinie realizowany w PCPR ” - wykład oraz prezentacja multimedialna - mgr Jolanta Mruz
  3. Dobre praktyki związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - mgr Dariusz Gajewski

Referowane przez zaproszonych gości  tematy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników konferencji i w rezultacie ożywioną dyskusję. Szczególne emocje związane były z kierowaniem i egzekwowaniem uczestnictwa sprawców przemocy w programach korekcyjnych. Prelegenci twierdzili, że jest to zależne od poziomu świadomości społeczeństwa nad którym właśnie w ramach realizacji niniejszego projektu winniśmy popracować.

W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie do  osobistych lub telefonicznych kontaktów  z PCPR w Szydłowcu  ( tel. 48 6174714)

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi

 

Projekt - Czas dla Rodziny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lipca 2014 15:34

Logo Kapitał LudzkiLogo Kalkulator Kosztów ZaniechaniaLogo Unia Europejska
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Logo Projektu Czas dla Rodziny

Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 lipca 2014r. realizuje projekt „ Czas dla Rodziny” . Spotkanie promocyjne projektu odbyło się dn. 24.07.2014 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  W spotkanie wzięli udział przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu szydłowieckiego. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej: Projekt - Czas dla Rodziny

 

Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lipca 2014 15:03

Logo Fundusz Iniscjatyw Obywatelsich Mazowsze LoalneLogo www.mazowszelokalne.pl

Plakat

Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!
– ponad 2,1 mln zł d
la grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła start pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia br. W ciągu trzech lat operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie planują przekazać ponad 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji do 5 tys..

Więcej: Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!

   

Nowe Karty Parkingowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 04:35

Podstawą wydania karty jest orzeczenie wydane przez Powiatowy / Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które potwierdza fakt bycia niepełnosprawnym. Organem wydającym taki dokument jest starosta/ prezydent (po zmianach: przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Więcej: Nowe Karty Parkingowe

 

Protokół otwarcia oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 04:11

Szydłowiec 2014.06.30

Protokół

z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 czerwca 2014 r.

W dniu 30 czerwca o godzinie 12:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Komisja w składzie:

  1. Michalska Maria
  2. Katarzyna Dudek

Dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach w/w postępowania. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta: Pani Jolanty Mruz i Pana Dariusza Gajewskiego, którzy deklarują, że będą prowadzić zajęcia wspólnie. Oczekiwane wynagrodzenie to 75 zł brutto. I edycja trwać będzie 64 godziny. Z ofertami złożono wszystkie stosowne dokumenty. Oferty zaakceptowano, a Oferentów zaproszono do podpisania umowy.

Więcej: Protokół otwarcia oferty

   

Strona 11 z 20