INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 29 października 2015 18:33

INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

Próby wyjaśnienia pozostawania w związku przemocowym kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera naznaczone są wieloma stereotypami, myśleniem tendencyjnym i uproszczeniami. Rozważając te kwestie niewiele się mówi, że takie postępowanie może stanowić racjonalną strategię przetrwania.

Kobieta może funkcjonować w specyficznej rzeczywistości, której rytm wyznaczają kolejne fazy cyklu przemocy – od narastania napięcia między partnerami, w której występuje głównie przemoc werbalna z niewielkimi elementami przemocy fizycznej (faza I) poprzez wyładowanie napięcia, gdzie następuje kumulacja i eskalacja przemocy fizycznej i psychicznej (faza II) do tzw. miodowego miesiąca – czasu skruchy, wyciszenia i budowania fałszywego obrazu poprawności związku (III faza). Szerzej patrz: Fundacja A.R.T.przeciwprzemocy.pl – Baza wiedzy: Jakie są fazy przemocy?(...)

 

Więcej: INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

 

INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 26 października 2015 18:33

INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Problematyka dotycząca przemocy w związkach partnerskich oraz w rodzinie jest skomplikowana i trudna. U podstaw wielu działań agresywnych znajdują się czynniki genetyczne, neurobiologiczne, neuropsychologiczne, psychologiczne, środowiskowe oraz sytuacyjne. Występowanie zachowań przemocowych zależy od specyficznej ich konfiguracji, wzajemnego oddziaływania, jego siły i intensywności. Podobnie złożone w swej istocie jest postępowanie osób doświadczających przemocy i pozostających w długoletnich relacjach z tymi, którzy je krzywdzą. Warto zauważyć, że możliwość zrozumienia obydwu zagadnień jest w dużym stopniu zniekształcona przez pojawiające się i w krążące w przestrzeni publicznej mity, myślenie stereotypowe i tendencyjne.(...)

 

Więcej: INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

 

Mediacje

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 września 2015 19:02

Mediacja jest procesem, w którym dochodzi do rozładowania negatywnych, napiętych emocji. Nie ma w niej osób przegranych. Każdy jest wygrany – może przedstawić swój punkt widzenia, dochodzić swoich praw, czuć się wysłuchanym i zrozumianym. (...)

Więcej: Mediacje

   

Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 09 lipca 2015 12:10

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

 

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Więcej: Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

 

Terapia zajęciowa

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 01 lipca 2015 16:29

Terapia zajęciowa matek z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Więcej: Terapia zajęciowa

   

Strona 9 z 20