Życzenia Wielkanocne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 23 marca 2016 19:30

Życzenia wielkanocne 2016

 

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 16 marca 2016 22:11

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek do pobrania - PDF

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC Microsoft WORDWniosek do pobrania - DOC


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  informuje o możliwości aplikowania o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  w 2016 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

1.   obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.   obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3.   obszaru D - na likwidację barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej oraz w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;

4.   obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5.   obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6.   obszaru G - na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

Więcej: Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

 

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 10 marca 2016 10:57

Wstęp graficzny #piecza zastępcza - otrzymaj dodatek 500 zł

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Więcej: Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

   

Konkurs na rozwój młodych organizacji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 09 marca 2016 09:56

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www, a może remont siedziby….czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

Troje narysowanych ludzi buduje budkę z napisem "młoda organizacja"

Więcej: Konkurs na rozwój młodych organizacji

 

Dzień kobiet

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 marca 2016 14:31

Bukiet róż

Z okazji Dnia Kobiet Składamy
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Paniom.
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
dużo zdrowia
i radości życiowej życzą

Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

   

Strona 8 z 20