Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 stycznia 2019 21:34

PFRON logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że trwa nabór wniosków
w ramach  „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” .

Więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 grudnia 2018 14:39

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

   

24 grudnia dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 30 listopada 2018 12:43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że 24 grudnia 2018 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR.

Dzień 24 grudnia 2018 r. zostanie odpracowany w dniu 1 grudnia  2018 r. (sobota).

   

X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 08 listopada 2018 09:28

Plakat X Międzynarodowe Forum Tato.Net MIŁOŚĆ SZACUNEK

Więcej: X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

   

02 listopada dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 26 października 2018 10:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że 02 listopada  2018 r (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR. Dzień 02 listopada 2018r został odpracowany w dniu 27 października  2018 r. (sobota).

   

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 29 sierpnia 2018 18:12

Logo Dobry Start

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również bezpośrednio w placówce PCPR.

Więcej: Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

   

Nabór wniosków w Module II na semestr zimowy 2018/2019 w ramach „Aktywnego Samorządu”

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w semestrze 2018/2019 mogą składać wnioski w siedzibie PCPR do 10 października 2018 r.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd Moduł II uczące się osoby z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać  pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać na naszej stronie w zakładce „Aktywny samorząd 2018” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

Więcej: Nabór wniosków w Module II na semestr zimowy 2018/2019 w ramach „Aktywnego Samorządu”

   

Nowa aplikacja mobilna MIGAM

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 19 lipca 2018 20:24

screenshot z prezentacji PFRON logo

PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi  osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.

 

Więcej: Nowa aplikacja mobilna MIGAM

   

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 21 czerwca 2018 10:32

Logo Dobry Start

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej: Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

   

Więcej artykułów…