Aktywny Samorząd 2014

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 18 czerwca 2014 15:47

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd".
W związku z powyższym informujemy, że termin przyjmowania wniosków
w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Więcej: Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

Zarządzanie nr 1/PFRON/2014 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 3 marca 2014 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 24 września 2014 15:29

Zarządzenie nr 1/PFRON/2014 - skan

Zarządzanie nr 1/PFRON/2014

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie: ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz powołania

Komisji do spraw oceny wniosków w sprawie dofinansowania w ramach

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Więcej: Zarządzanie nr 1/PFRON/2014 Dyrektora PCPR w Szydłowcu z dnia 3 marca 2014 r.

   

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 18 czerwca 2014 15:47

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd".
W związku z powyższym informujemy, że termin przyjmowania wniosków
w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Przypominamy, że w ramach Modułu I można skorzystać z następujących form wsparcia:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

   

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – KIERUNKI 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 marca 2014 12:56

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Załączniki

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • okres karencji - 3 lata,
 • udział własny 15 %
 1. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
 • udział własny - 25%,
 • wiek aktywności zawodowej,

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górych lub narządu zwoku
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji - 3 lata,
 1. Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górych lub narządu zwoku
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • udział własny - 0%,

 

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • okres karencji 3 lata
 • udział własny 10 %
 1. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem

o niepełnosprawności - 2.000 zł,

 • udział własny - 0%.
 1. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Po amputacji w zakresie:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • okres karencji 3 lata,
 • udział własny - 10%,
 1. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • udział własny – 10%

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
 • udział własny 15 %

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

   

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd na rok 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 03 marca 2014 09:57

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  Przyjmowanie wniosków odbędzie się
w trybie ciągłym od 1 kwietnia do 30 września 2014r., z wyjątkiem Modułu II (pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), gdzie wnioski przyjmowane będą

w dwóch etapach: od 1 marca do 31 marca 2014 r. (semestr letni) oraz od 1sierpnia do 30 września 2014 r. (semestr zimowy).

Informujemy również, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader)tutaj.

 

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2014 (Pobieranie nieaktywne)

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 01 stycznia 2015 23:45

Aby przejść do najnowszych druków kliknij tutaj.

Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Wniosek MODUŁ II
Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Załącznik 4 do wniosku - Zaświadczenie z uczelni - Moduł II
Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Oświadczenie o dochodach
Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2014 (Pobieranie nieaktywne)

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 01 stycznia 2015 23:45

Aby przejść do najnowszych druków kliknij tutaj.

Program Aktywny Samorząd

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderProgram Aktywny Samorząd

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderZasady dotyczące wyboru

Wnioski do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderOświadczenie przetwarzania danych osobowych

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordOświadczenie o dochodach

Zaświadczenia

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Załącznik 4 do wniosku - Zaświadczenie z uczelni - Moduł II

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 2

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 - narząd wzroku

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie Obszar B zadanie 1 - narząd ruchu

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie Obszar C zadanie 1

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordZaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i 4

Wnioski

Moduł I

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A1 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A1 podopieczny

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar A2 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B1 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B1 podopieczny

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B2 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar B2 podopieczny

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C1 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C1 podopieczny

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C2 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C2 podopieczny

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C3 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar C4 pełnoletnie

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek obszar D pełnoletnie

Moduł II

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC MS WordWniosek MODUŁ II-dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym