Dzień Pracownika Socjalnego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W Powiecie Szydłowieckim jest wiele osób pracujących środowiskach, gdzie znajdują się osoby wymagające pomocy w usamodzielnianiu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny niesienie osobie potrzebującej wsparcie, uwagę i pomoc w pokonywaniu trudności. Wymaga to niewątpliwie ogromnego zaangażowania i umiejętności, wrażliwości na potrzeby innych.

zdjęcie 01

Skromna uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowana został w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Uczestniczyli w niej Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Roman Woźniak, Sekretarz Powiatu Krzysztof Bernatek, którzy na ręce kierownika PCPR Marii Michalskiej złożyli życzenia oraz podziękowanie i wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, wręczyli bukiet kwiatów i skromny upominek. Przedstawiciele Powiatu życzyli również zdrowia, osobistej radości i satysfakcji oraz wielu sił i sukcesów w szlachetnej służbie ludziom.