Zaproszenie na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

W 2006r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Celem takiego działania była chęć zwrócenia uwagi na problem dzieci pozostających bez opieki, podniesienie rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego i tworzenia wokół niego przyjaznej atmosfery.

W Polsce jednym z wielkich i nadal nierozwiązanych problemów pozostaje umieszczanie i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Dzieci pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie mają szansy zaznać tego co jest przyrodzonym, naturalnym prawem każdego dziecka - wychowywania się w rodzinie, posiadania Mamy i Taty.

W publicznych placówkach w Polsce przebywa obecnie - bądź oczekuje na przyjęcie - kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Liczba ta wciąż rośnie pomimo, że odnotowuje się znaczący spadek urodzin. Jedyną szansą na to by te skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki - to doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi , którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje tylko 1 Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej i 3 niespokrewnione z dziećmi rodziny zastępcze. Poszukujemy kandydatów na zawodowe niespokrewnione z dziećmi rodziny zastępcze oraz rodziny adopcyjne.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza do współpracy:
- Małżeństwa i rodziny pragnące adoptować osierocone dziecko lub stworzyć mu rodzinę zastępczą,
- Rodziny chętne do prowadzenia pogotowia rodzinnego,
- Rodziny naturalne, adopcyjne i zastępcze potrzebujące porady psychologicznej, pedagogicznej bądź prawnej,
- Osoby gotowe do współpracy - oferujące pomoc rzeczową i finansową.


"... dziecko, dla pełnego i harmonijnego
rozwoju swojej osobowości, powinno
wychowywać się w środowisku rodzinnym,
w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia"
(z konwencji o prawach dziecka)