Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.  
Wartość dofinansowania – 596 942,84 zł – Całkowita wartość zadania – 596 942,84 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowy na  realizację  Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego  oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu prowadzi nabór osób chętnych do skorzystania z Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”. Realizacja programu przewidziana jest w okresie od marca do października 2023r. w dwóch formach:

a) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

b) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, całkowicie zależną , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, tel. 48 6174714