Szkolenie dla rodzin zastępczych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, iż 11 grudnia 2012 r. o godz. 15:00 w auli Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydłowieckiego na temat „ Emocje w naszym życiu – konstruktywne wyrażanie emocji”.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są Państwo zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, grupach wparcia. Nadmieniamy, że uczestnictwo w powyższym szkoleniu będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny funkcjonowania Państwa rodziny.